Hromosvody - montáže a opravy

Hromosvody

Co jsou to hromosvody?

Hromosvody jsou elektrická zařízení, které vytváří vodivou cestu pro přijetí a bezpečnému uzemnění bleskového proudu. Hromosvody blesk nepřitahují, nýbrž jej bezpečně uzemní.

Co to jsou hromosvody

Bezpečnost domácností díky hromosvodům

Vlivem globálního oteplování planety dochází k většímu počtu bouřkových dní v roce s větším počtem výbojů. Např. při přechodu studené fronty v červenci 2006 došlo ke 160 000 výbojům za 24 hodin. V rodinných domech a firmách se nachází velké množství elektrospotřebičů a elektroniky, která jsou citlivá na přepětí. Proto doporučejeme montáž hromosvodů a všech stupňů přepěťových ochran, které nám zabezpečí náš mejetek.

K ochraně před bleskem a jeho následky (požár, úrazy způsobené průchodem bleskového proudu) je nutné mít v pořádku hromosvodní soustavu.

Jak funguje vnější ochrana budov?

Jímací soustava, což je jímací tyč a jímací vodiče, zachycuje přímý úder blesku do budovy. Bleskový proud je sveden pomocí systému svodů do uzemňovací soustavy, která ho rozvede v zemi. Při správném zapuštění do země a dostatečném odizolování od samotné budovy v zemi dochází k bezpečné neutralizaci blesku.

Hromosvody musí být dle vyhlášky nainstalovány zejména tam, kde opravdu existuje reálné nebezpečí ohrožení života a zdraví osob nebo majetkových škod. Jedná se například o činžovní domy, školské či zdravotnické budovy, průmyslové objekty, stavby převyšující okolí, stavby postavené na návrší apod.

Hromosvody a materiál

Montáž hromosvodních soustav provádíme pouze z materiálu AlMgSi/Niro (hliníková slitina), Cu (měď), a uzemňovací materiál FeZn. Tyto materiály jsou nekorodující a mají vysokou životnost.

Ukázka hromosvodůUkázka hromosvodů
 • vodiče pro vedení
 • zemnící páska
 • svorky pro spojení
 • svorky zkušební
 • podpěry vedení do zdi
 • podpěry vedení na krytinu
 • podpěry vedení na rovné střechy
 • podpěry vedení pod tašky
 • držáky ochranných zařízení a jímačů
 • ochranná zařízení
 • ochranné stříšky
 • jímací tyče
 • zemnící tyče
 • zemnící desky
 • svorky pro spojení pásku
 • svorky pro připojení zemnících tyčí
 • označení svodu (štítek)
 • kombinace materiálů

Hromosvody - něco navíc

U rodinných domků, které mají sedlovou střechu, se montuje hřebenové jímací vedení, doplněné pomocnými jímači nebo jímacími tyčemi. Toto vedení je svedeno pomocí svodového vedení na uzemňovací soustavu, které sílu blesku likvidují.

Svodové vedení je možné namontovat jako skryté ve fasádě, nebo jako strojené na popěrách, nebo po okapových rourách.

U větších budov, jako například panelových domů nebo průmyslových objektech se montuje mřížová jímací soustava.

Před započetím montážních prací doporučujeme zpracovat výpočet rizika, na základě kterého se stanoví počet svodů a provedení hromosvodní ochrany.

Zajímáte se o hromosvody a chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás
 1. Jméno a příjmení:*
  Políčko Jméno a příjmení musí být vyplněné.
 2. E-mail:*
  Políčko Email musí být vyplněné a musí obsahovat e-mail.
 3. Telefon/Mobil:*
  Políčko Telefon/Mobil musí být vyplněné a musí obsahovat tel. číslo.
 4. Text dotazu:*
  Políčko Text dotazu musí být vyplněné.
 5. Ochrana proti spamu:*
  Ochrana proti spamu:
    Nahráj jiný obrázekObrázek nebyl správně obsán.